Truckspektakel

Organisatie van Truckshows in Nederland
 

Reglement/algemene voorwaarden Truckspektakel 2021

 

 1.    Eigen risico verzekering bij betreden van het terrein.
Het betreden van het evenemententerrein geschiedt altijd op eigen risico. Iedere deelnemer  hoort zelf zorg te dragen voor de juiste verzekeringen. De organisatie en/of terrein eigenaar zijn nooit aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook aan bijvoorbeeld voertuigen, personen of goederen.  

 2.    Instructies organisatie.
Instructies door organisatie en medewerkers dienen ten allen tijden opgevolgd te worden.  

 3.    Weekendkaarten.
Deelnemers met weekendkaarten kunnen aankomen op vrijdag of zaterdag en vertrekken op zondag vanaf 16:30 uur tenzij anders afgesproken. Ook hebben ze per voertuig recht op 1 gratis ontbijt op de zondagochtend.

4.    Zaterdagkaarten.
Omdat we beseffen dat voor sommige bedrijven en chauffeurs de zondagsrust een belangrijk aspect is werken we ook met zaterdagkaarten.
Deze voertuigen mogen aankomen op vrijdag of zaterdag en moeten op zaterdag voor 20:00 uur het terrein weer verlaten. Wel kunnen ze als bezoeker het hele weekend op het terrein aanwezig zijn.
Zaterdag deelnemers doen ook mee voor de prijzen met uitzondering van de eventuele jury prijs, die beoordeling is op zondag, de prijs uitreikingen zijn ook op zondag  (indien je hier niet bij aanwezig kan zijn sturen we de prijs op)

5.    Voertuigen.
Alleen losse trekkers en bakwagens zijn toegestaan tijdens het evenement.
Trailers en/of andere combinaties zijn alleen toegestaan in overleg met de organisatie. Geladen combinaties zijn niet  toegestaan, tenzij afgesproken met de organisatie. 

6.    Parkeren en opstellen voertuigen.
Het parkeren en opstellen gebeurt alleen op aanwijzigingen van de organisatie, volg hun instructies op. Wil je met meerdere bij elkaar staan zorg dan dat je tegelijkertijd aan komt, de organisatie kan hier geen rekening mee houden.

7.    Rijverbod.
Tijdens het gehele evenement is het niet toegestaan om te rijden over het terrein, tenzij er  toestemming en begeleiding is van de organisatie.
Let op! Uitrijden is pas toegestaan op de laatste dag vanaf 16.30 uur. (tenzij anders afgesproken)

8.    Verplaatsing over het terrein.
Tijdens het evenement mag er geen gebruik gemaakt worden van gemotoriseerde voertuigen  om zich te verplaatsen over het terrein. 

9.    Geluidsoverlast en toeteren.
Tijdens het gehele evenement is het verboden te claxoneren, tenzij anders aangegeven door de organisatie. Onnodig stationair draaien van motoren is niet toegestaan. Na 22.00 uur is het ten   strengste verboden om geluidsoverlast te veroorzaken.

10.  Toegangsbewijzen voertuig.
Elk voertuig krijgt bij binnenkomst een nummer, deze dient het gehele evenement duidelijk zichtbaar achter de voorruit aanwezig te zijn. Dit i.v.m. dat de organisatie kan zien wie bij welk voertuig hoort en voor eventuele prijzen

11.   Toegangsbewijzen personen.
Elke deelnemend voertuig krijgt bij aankomst op het terrein twee polsbandjes overhandigd, één voor de deelnemer en één voor bijrijder of eventuele bezoeker. Polsbandjes horen het hele evenement zichtbaar gedragen te worden. Polsbandjes voor bezoekers moeten buiten het terrein persoonlijk overhandigt worden. Bezoekers zonder polsbandje worden niet toegelaten tot het terrein, ook niet als ze aangeven dat een deelnemer hun polsbandje op het terrein in bezit heeft.

12.  Brandveiligheid.
Barbecuen, vuurkorven, open vuren en dergelijke zijn tijdens het hele evenement niet  toegestaan i.v.m. de brandveiligheid.  *De organisatie zal op zaterdag zorg dragen voor een barbeque waar deelnemers zich vooraf voor kunnen opgeven. Het eten kan genuttigd worden op het gezamenlijke terras of bij de wagen.

13.  Afval.
Elke deelnemer ontvangt bij aankomst één vuilniszak, afval mag gedeponeerd worden in de daarvoor aanwezige kliko’s. Grof vuil en vloeistoffen mogen niet worden achtergelaten, bij overtreding hiervan wordt per product/object een boete van € 150,- in rekening gebracht.

14.  Verkoop van producten.
Het is deelnemers niet toegestaan producten te verkopen zoals eten, drinken, gadgets, kleding, onderdelen of andere producten, tenzij anders afgesproken met de organisatie.

15.  Aanhouding en overdracht politie.
Tijdens het gehele evenement zal er gecontroleerd en gehandhaafd worden
op de regels, bij meerdere ernstige overtredingen zal verwijdering van het terrein plaats vinden en  eventueel de politie worden ingeschakeld. Politie zal ten alle tijden worden ingeschakeld bij constatering van rijden onder invloed, alcohol dan wel drugs. 

16.  Eten en drinken.
Het is niet toegestaan dranken die verpakt zijn in glas mee te nemen op het terrein.
Tijdens het evenement is het niet toegestaan om eten en drinken van buitenaf aan te laten leveren. De organisatie zal zorgen dat er voorzieningen aanwezig zijn waar eten en drinken verzorgd kan worden. 

17.  Ontbijt
Elke deelnemer krijgt per wagen 1x een gratis ontbijt, extra ontbijt kan worden besteld bij het   inschrijven.
Let op! Het ontbijt is alleen op zondagochtend

18.  Foto en video opnames.
Door deelname aan het evenement gaat u akkoord met eventuele publicatie van op het terrein gemaakte foto’s en video’s op social media.

19.  In geval van nood.
Bij aankomst ontvangt elke deelnemer een envelop met belangrijke informatie, hierin staan ook nummers vermeld voor eventuele noodgevallen.

20.  Annuleren
Tot 8 weken voor het evenement – kosteloos
Tot 2 weken voor het evenement – 50% deelname kosten
Binnen 2 weken voor het evenement is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren, tenzij   er sprake is van overmacht. Hiervoor zal wel een bewijs gevraagd worden, werken en/of geen vrij kunnen krijgen is geen overmacht.         

.